Chiếc điện thoại di động hiện nay là vật bất ly thân với đa số người tiêu dùng, nhưng nó cũng chỉ là đồ vật vô tri và không có gì hơn, sẽ ra sao nếu một ngày gần đây, điện thoại trở thành người bạn, biết chia sẻ cảm xúc của chủ nhân.


Dự án nghiên cứu này với tiêu đề “Bridge Project” tập trung vào những thay đổi nhỏ nhất trong giọng nói của con người. Thay vì việc sử dụng các phương pháp truyền thống như kiểm soát ngôn ngữ cơ thể hoặc tự báo cáo, phương pháp mới này dựa trên hệ thống phát hiện cảm xúc thụ động. Công nghệ này cho phép điện thoại có thể luôn luôn lắng nghe và nhận diện tình trạng cảm xúc của người dùng mà không cần tiến hành bất cứ kiểm tra nào trên cơ thể họ.


Nguyên lý hoạt động của hệ thống này liên quan đến việc đo lường 12 đặc tính của giọng nói sau đó lấy căn cứ dữ liệu này để xếp vào 5 trạng thái cảm xúc khác nhau. Wendi Heinzelman, 1 giáo sư về công nghệ máy tính và điện năng cho biết rằng dự án này tập trung phân tích toàn bộ các câu từ của người dùng thậm chí là các cụm từ không thường dùng để thể hiện cảm xúc như khi bạn nói ngày tháng năm chẳng hạn.
Xem chi tiết tại: http://downloadgamemobile.info/news/...oi-dung-id1363