Thông tin nhanh:
mod này sẽ tự động thêm dấu bản quyền cho hình ảnh, album và tập tin đính kèm.

Dấu đóng này chỉ là đóng dấu số, được xử lí qua code, nên hình ảnh gốc vẫn được giữ nguyên vẹn. Do đó bạn có thể xóa bỏ hay chỉnh sửa dấu đóng đó thoải mái.


Tính năng:
Canching thông minh
Sử dụng phương pháp tiêu chuẩn vBulletin do đó không cần thay đổi những files cần thiết
Xem trước cài được với một vài ảnh mẫu trong Admin panel
Plugin có thể phát hiện hoạy động và làm việc với các mod khác sử dụng chung hook hay sử dụng ảnh đính kèm ở nơi khác.

Cài đặt:
Bước 1
Tải các thư mục trong thư mục upload ngang hàng với admincp trong root.

Bước 2
Import product_plwatermark.xml