Importer cho vBulletin 4.0.x trở lên


Những đặc tính:

1,13 +: Nhập các nhóm xã hội, blog và bài viết CMS

1,26 +: Nhập reputation thành post likes.

1,37 +: Nhập Albums, đính kèm, với một tập hợp các chủ đề chỉ có thể xem được bởi Staff.

1,38 +: Nhập Blog & Article attachments.

1,39 +: Nhập ảnh của Social Group cho một tập hợp các chủ đề chỉ có thể xem được bởi Staff.

1,49 +: Nhập repulation như là chức năng thích (like) .

Sử dụng:


Sau khi download về bạn copy vào giải nén rồi copy file vBulletin4.php vào thư mục\library\XenForo\Importer\.

Sau đó vào admincp, chọn Tools -> Import External Data. Chọn Vbulletin 4 Importer sẽ thấy xuất hiện hình sau:
-MySQL server: nhập localhost (có thể khác nếu bạn dùng byethost hoặc 1 số host khác)

-MySQL port : giữ nguyên.

-MySQL Username : user name của bạn

-MySQL Password : password của bạn

-MySQL Database name : tên CSDL forum VBB của bạn.

Cái này tức là trước khi bạn làm thao tác này, bạn phải tạo trước 1 CSDL mới, import cái CSDL forum VBB cũ vào đó, rồi khai báo trong này để nó chép dữ liệu qua. Nếu trên host đã có sẵn DB forum VBB rồi thì chỉ cần điền tên vào đây thôi.

Xin nhắc lại là cái mục này bạn phải điền tên CSDL forum VBB cũ chứ k phải tên CSDL xenforo mà bạn đang dùng.

-Table Prefix: nếu DB của bạn có prefix thì điền, k thì bỏ trống.

-Force Character Set: cái này thường thì DB vbb có rồi nên bạn cũng không cần điền.

Sau đó nhấn Validate Configuration. Nếu kết nối thành công thì nó sẽ hiện ra 1 loạt danh sách những thứ hỏi bạn muốn import vào (như user , forum, thread...)