Kể từ ngày 10/4/2012, Microsoft chấm dứt hỗ trợ chính thức cho HĐH Windows Vista, chuyển sang giai đoạn “hỗ trợ mở rộng” và kéo dài đến 11/4/2017.


Microsoft sẽ không còn cung cấp hỗ trợ miễn phí, bảo hành và các bản vá lỗi về thiết kế cho HĐH 5 năm tuổi này nữa. Với những chuyên gia CNTT và người dùng cần có các bản vá lỗi cụ thể cho bản mã Windows thương mại, Microsoft sẽ yêu cầu một thỏa thuận mở rộng, và người dùng phải mua trong vòng 90 ngày kể từ 10/4/2012.

Trong giai đoạn hỗ trợ mở rộng, người dùng Vista sẽ vẫn có thể cập nhật bảo mật, và có thể thanh toán trên mỗi lần hỗ trợ, theo giờ hỗ trợ hay theo những cách khác. Dĩ nhiên, Microsoft sẽ vẫn để những thông tin sản phẩm về Windows Vista trên trang Knowledge Base trực tuyến của hãng.

Microsoft đã ngưng bán Windows Vista tại các trang bán lẻ từ tháng 10/2010, và các hãng sản xuất máy tính đã ngưng bán các hệ thống máy tính cài đặt Vista từ tháng 10/2011. Microsoft chưa đưa ra thời gian hãng sẽ ngưng bán Windows 7, và hãng hiện đang gấp rút hoàn thành để ra mắt Windows 8 trong năm nay.

Vista được biết đến như là một HĐH thất bại nhất của Microsoft, và là một trong những HĐH tệ nhất mọi thời đại, do tốc độ chậm và không tương thích nhiều với phần cứng.


Theo: PCWorld