Vào
Admincp ~> Languages & Phrases ~> Search in Phrases ~> tìm từ khoá $bbuserinfo[username] và thay $bbuserinfo[username] thành {1}

Ok xong rồi.