Name:  joomla.jpg
Views: 141
Size:  18.4 KB


File bao gồm các mod về:

- Alexa
- Slide Banner và Art Banner plus
- Chat
- Yahoo chat
- Chứng khoán
- Comment
- Danh bạ điện thoại
- Đếm số người truy cập
- Doc Man
- Đồng hồ
- Dowload 3000
- ExtraNews
- Flash Rotator
- Game
- Hoa đào rơi
- RSS
- Lấy tin từ các báo ( Dân trí, Thanh niên, Thể thao, Tiền phong, Tuổi trẻ...)
- Learning English
- Lời hay ý đẹp
- Mambozine
- Media
- Trans Menu 1
- MP3 của Onboom
- Random Flash
- Related Items
- Shout Box
- Slide Pictures
- Tìm kiếm
- Television Online ( cái này yêu cầu host có hỗ trợ IonCube )
- Trans Menu 2
- Tự điển
- Tỷ giá ngoại tệ, thời tiết
- Video plugin
- Vitue Mart

Và vài thứ linh tinh khác