Số là tôi có 1 ít blogspot làm cùng 1 email. Nhưng do gắn tên miền vào, mà lại không nhớ nó thuộc email nào, nên không tài nào login quản trị đuọc. Các bạn có thể giúp mình tìm được email trên blogspot không? mail thì mình có xác nhận 2 lớp. chỉ tức là không biết email nào để xác nhận mà thôi