[COLOR=rgb(0, 0, 0)][COLOR=rgb(179, 0, 0)]NHÀ PHÂN PHỐI MIỀN BẮC CÔNG TY TNHH LONG NAM [/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 0, 0)][COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(179, 0, 0)]THORAKAO,DAO CẠO RÂU PERSONNA, XI ĐÁNH GIẦY MALAYSIA,QUẠT ĐIỆN CƠ X19,MỸ PHẨM JAVIN,NƯỚC GIẶT XẢ THÁI LAN[/COLOR]
[COLOR=rgb(179, 0, 0)][/COLOR]
[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)]ĐT : 024.8589.3333[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)][/COLOR]

[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(0, 89, 179)]DĐ: 0942187002 - 033.677.1993 [/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)][/COLOR]
[/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(0, 89, 179)]WEBSITE: http://myphamthorakao.vn - http://thorakaohn.com[/COLOR][/B]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)]
Fanpage: https://www.facebook.com/phanphoimienbac [/COLOR]

[COLOR=rgb(0, 89, 179)][/COLOR]
[/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(0, 89, 179)]Hoặc https://www.facebook.com/lonas.com.vn/[/COLOR][/B]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)]
Link Sendo : [/COLOR]
[COLOR=rgb(72, 72, 145)]https://www.sendo.vn/shop/shopgiasihanoi[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)]Hoặc [/COLOR][COLOR=rgb(72, 72, 145)]https://www.sendo.vn/shop/0942187002[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)][/COLOR]
[/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(0, 89, 179)]Email: myphamthorakao4@gmail.com[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)]
[COLOR=rgb(72, 72, 145)][/COLOR]
[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(51, 51, 51)][COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(179, 0, 0)]Mỹ Phẩm Thorakao[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(179, 0, 0)][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(0, 89, 179)]Chi tiết sản phẩm: [/COLOR]
http://myphamthorakao.vn/my-pham-thorakao-d34.html[/COLOR][/COLOR][/B]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)][/COLOR]
[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)][/COLOR]
[COLOR=rgb(51, 51, 51)]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(179, 0, 0)]Dược Mỹ Phẩm Eucerin[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(179, 0, 0)][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(0, 89, 179)]Chi tiết sản phẩm: [/COLOR]
[/COLOR]http://myphamthorakao.vn/duoc-my-pham-eucerin-d6.html[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)][/COLOR]
[COLOR=rgb(51, 51, 51)]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(179, 0, 0)]Mỹ Phẩm Mira[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(179, 0, 0)][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(0, 89, 179)]Chi tiết sản phẩm: [/COLOR]
[/COLOR]http://myphamthorakao.vn/my-pham-mira-d33.html[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)][/COLOR]
[COLOR=rgb(51, 51, 51)]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(179, 0, 0)]Da Bo-My jin gold[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(179, 0, 0)][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(0, 89, 179)]Chi tiết sản phẩm: [/COLOR]
[/COLOR]http://myphamthorakao.vn/da-bo-my-jin-gold-d30.html[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)]
[/COLOR]
[COLOR=rgb(51, 51, 51)][COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(179, 0, 0)]Xi Đánh giầy Malaysia[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(179, 0, 0)][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(0, 89, 179)]Chi tiết sản phẩm: [/COLOR]
[/COLOR]http://myphamthorakao.vn/xi-danh-giay-malaysia-d17.html[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)][/COLOR]
[COLOR=rgb(51, 51, 51)]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(179, 0, 0)]Dao Cạo Râu Personna[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(179, 0, 0)][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(0, 89, 179)]Chi tiết sản phẩm: [/COLOR]
[/COLOR]http://myphamthorakao.vn/dao-cao-rau-personna-d14.html[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=rgb(0, 0, 0)][COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(0, 89, 179)][/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)][/COLOR]
[/COLOR]
[COLOR=rgb(179, 0, 0)]Nước giặt xả Thái Lan:[/COLOR]
[COLOR=rgb(179, 0, 0)][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(0, 89, 179)]Chi tiết sản phẩm: [/COLOR][/COLOR]http://thorakaohn.com/tim-doi-tac-si-nuoc-giat-thai-lan-charm-id861.html


[COLOR=rgb(20, 20, 20)]
[COLOR=rgb(179, 0, 0)]NHÀ PHÂN PHỐI MIỀN BẮC CÔNG TY TNHH LONG NAM [/COLOR]
[COLOR=rgb(179, 0, 0)][/COLOR]
[/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(0, 89, 179)]THORAKAO,DAO CẠO RÂU PERSONNA, XI ĐÁNH GIẦY MALAYSIA,QUẠT ĐIỆN CƠ X19,MỸ [/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)]
PHẨM JAVIN,NƯỚC GIẶT XẢ THÁI LAN[/COLOR]

[COLOR=rgb(0, 89, 179)][/COLOR]
[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)]ĐT : 024.8589.3333[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)][/COLOR]

[COLOR=rgb(0, 89, 179)]DĐ: [/COLOR]0942187002 - 033.677.1993

[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(0, 89, 179)]WEBSITE: http://myphamthorakao.vn - http://thorakaohn.com[/COLOR][/B]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)][/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)]Fanpage: https://www.facebook.com/phanphoimienbac [/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)]
Hoặc
https://www.facebook.com/lonas.com.vn/[/COLOR][/B][/B]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)][/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)]Link Sendo : [/COLOR]
[COLOR=rgb(72, 72, 145)]https://www.sendo.vn/shop/shopgiasihanoi[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 89, 179)][/COLOR]

[COLOR=rgb(0, 89, 179)]Hoặc [/COLOR][COLOR=rgb(72, 72, 145)]https://www.sendo.vn/shop/0942187002[/COLOR]
[/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][COLOR=rgb(0, 89, 179)]Email: myphamthorakao4@gmail.com[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/CENTER]