[COLOR=rgb(85, 85, 85)][COLOR=rgb(237, 28, 36)]CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG DO BỊ MẤT – CÔNG TY Ở TỈNH[COLOR=rgb(0, 0, 255)](RENEW A WORK PERMIT DUE TO BE LOST- COMPANIES IN PROVINCE)[/COLOR][/COLOR][/COLOR]

[COLOR=rgb(85, 85, 85)][COLOR=rgb(0, 0, 255)][/COLOR][/COLOR]

[COLOR=rgb(12, 6, 2)]HỒ SƠ GỒM : [COLOR=rgb(0, 0, 255)](Document includes):[/COLOR][/COLOR]
  1. [COLOR=rgb(0, 0, 255)]Đơn cớ mất (nếu có) – không có thu phí 100usd/ [COLOR=rgb(0, 0, 0)]Letter of lost (if any) – do not have pay 100usd[/COLOR][/COLOR]
  2. [COLOR=rgb(0, 0, 255)]Sao y hộ chiếu/ [COLOR=rgb(0, 0, 0)](Passport copy)[/COLOR][/COLOR]
  3. [COLOR=rgb(0, 0, 255)]Mẫu 7 kí tên và đóng dấu/ [COLOR=rgb(0, 0, 0)](Form no.7 signed and sealed)[/COLOR][/COLOR]
  4. [COLOR=rgb(0, 0, 255)]GPLĐ cũ bản photo hoặc scan (nếu có)/ [COLOR=rgb(0, 0, 0)](Old work pernit copy or scan) (if any)[/COLOR][/COLOR]
  5. [COLOR=rgb(0, 0, 255)]2 hình 4×6 nền trắng (mới chụp)/ [COLOR=rgb(0, 0, 0)](2 pictures 4*6 white background)[/COLOR][/COLOR]

[COLOR=rgb(12, 6, 2)]Thời gian: [COLOR=rgb(0, 0, 255)]1 tuần có /[COLOR=rgb(237, 28, 36)] Working time: 1 week[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)]Phí : [COLOR=rgb(237, 28, 36)]1.600.000/ [COLOR=rgb(0, 0, 255)]Fee: 1,600,000 vnd[/COLOR][/COLOR][/COLOR]

[COLOR=rgb(85, 85, 85)][COLOR=rgb(255, 102, 0)]
Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ:
[/COLOR]
[/COLOR]


[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(255, 0, 0)]CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(255, 0, 0)]88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]0915526190 – 0983915304 Ms. Trang[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]Email: visabaongoc@gmail.com[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc[/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(12, 6, 2)][COLOR=rgb(0, 0, 255)]Website:[COLOR=rgb(78, 101, 123)] [/COLOR][/COLOR]
https://visabaongoc.com/[/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE[/url]]