Khi những kẻ linh mục lợi dụng dịch bệnh .
Kích động lôi kéo giáo dân làm mất ăn ninh tật tự gây bất ổn cho xã hội nhân dân.
Yêu cầu pháp luật cần xử lý thật nghiêm khắc mất tên linh mục đội lốt người này.
Trả lại yên bình cho giáo dân cả nước và sự yên bình cho nhân dân…

https://www.youtube.com/watch?v=vReAyRUDPWw