Tư vấn báo cáo nhập xuất tồn nguyên vật liệu sản xuất
- giao kèo (chủng cái, số lượng, đơn giá), thanh lý hiệp đồng, hóa đơn tài chính về mua nguyên, nhiên, nguyên liệu.- Chứng trong khoảng giao nhận nguyên, nhiên, nguyên liệu chuyên dụng cho đào tạo nghề: Phiếu xuất kho hoặc biên bản giao nhận hoặc danh sách nhận (có chữ ký của người nhận theo quy định).- những hồ sơ tài liệu liên quan: Biên bản bàn giao sản phẩm sau đào tạo, biên bản thanh lý nguyên, nguyên liệu (nếu có).- nếu mua nguyên liệu (hàng nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến) của người trực tiếp phân phối thì phải mang bảng kê thu sắm hàng hóa, nhà cung cấp tìm vào không mang hóa đơn như quy định tại loại 01/TNDN ban hành cố nhiên Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ vốn đầu tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập đơn vị số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập công ty.
Kiểm soát nhập và xuất hàng hóa tồn kho tối ưu và hiệu quả sở hữu thứ tự 7 bước7 bước kiểm soát nhập xuất tồn kho

Hàng tồn kho, hay hàng lưu kho là danh mục nguyên vật liệu và sản phẩm hoặc chính bản thân nguyên vật liệu và sản phẩm đang được 1 doanh nghiệp giữ trong kho. quản lý hàng tồn kho là một lĩnh vực sở hữu chức năng chính là định hình phương pháp bố trí và xác định vị trí của hàng hóa lưu kho.

Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng to trong cơ cấu tài sản của phần lớn những doanh nghiệp, vì vậy quản lý hàng tồn kho là buộc phải cấp thiết tại các địa điểm khác nhau tại một cơ sở hoặc trong phổ thông địa điểm của 1 mạng lưới cung cấp để đi trước quá trình phân phối và dự trữ vật liệu thường xuyên và theo kế hoạch.

Kiểm soát nhập xuất tồn kho cộng mang Báo cáo tồn kho là 2 nhiệm vụ chính trong việc quản lý tồn kho và cần có cách thức hợp lý logic và quy trình kỹ thuật. 1 thứ tự kiểm soát nhập xuất tồn kho phần nhiều nhất gồm 7 bước sau:
Bước 1. Lên kế hoạch doanh nghiệp và chuẩn bị
Lên kế hoạch đơn vị và chuẩn bị
Lên kế hoạch công ty và chuẩn bị


Việc quản lý hàng hóa xuất và nhập tồn kho không chỉ ngừng lại ở đề xuất chuẩn xác về số lượng hàng hóa nhập và xuất, mà còn phải giúp lưu thông hàng hóa ra vào kho tối ưu cả về thời kì và giá tiền.

vì vậy, trong khâu chuẩn bị, nhà quản lý cần tổ chức nhân sự hợp lý, cắt cử những nhân viên với uy tín và bổn phận cao để kiểm kê số lượng hàng hóa. Tiếp đến, cần vun đắp hệ thống biểu dòng Con số, kiểm kê hợp nhất và tất cả. doanh nghiệp một phương pháp hệ thống thứ tự nhập – xuất hàng hóa, lưu trữ chứng từ, dán nhãn mác, quy định tổ chức tính và quy phương pháp đóng thùng sao cho tiện dụng cho việc bốc toá và kiểm đếm.
Bước hai. Kiểm kê kho hàng


nhân viên điều hành kho tiến hành kiểm đếm thực tiễn tồn kho định kỳ theo tháng/quý và đối chiếu sổ sách kế toán để kịp thời xử lý, điều chỉnh số liệu trùng khớp tồn kho đầu kỳ. Số liệu kiểm kê sau đó phải được Thống kê lại với cấp trên, để điều hành nắm được tình hình tồn kho và trong khoảng đó lên phương án buôn bán, dự trù số lượng nhập xuất trong thời gian tới.

Việc kiểm kê tồn kho đầu kỳ tiến hành bằng phương pháp kiểm đếm số lượng hàng thực tiễn tại kho, chú giải vào cái kiểm kê kho hàng. Thao tác này nên mang 2 người cộng thực hiện cùng lúc, ghi số liệu độc lập vào 2 biên bản khác nhau để tăng tính chuẩn xác.

mẫu kiểm kê có thể do tổ chức tự xây dựng hoặc tham khảo những mẫu dựng sẵn trên internet, hoặc mang thể dùng chiếc biên bản kiểm kê kho hàng của Bộ vốn đầu tư tại đây

>> Xem thêm: 6 cách nâng cao hiệu quả điều hành kho hàng
Bước 3. Kiểm soát nhập kho


cắt cử nhân sự điều hành và thực hành những nghiệp vụ nhập kho gồm: tậu hàng, gia công, phân phối, nguyên vật liệu thừa, phế phẩm, hàng bán trả lại, chuyển kho, cân đối kho.

các nghiệp vụ này trước đây thường được xử lý thủ công trên giấy má hoặc Excel. tuy nhiên hiện tại, doanh nghiệp có thể áp dụng những phần mềm quản lý kho tiên tiến như phần mền quản trị ERP để tối ưu hóa hoạt động có các chức năng như tự tạo phiếu nhập và được hiển thị trong màn hình nhập kho, kiểm đếm với chức năng quét mã hàng hóa và đối chiếu với số lượng tạo sẵn trong phiếu nhập.
Bước 4. Kiểm soát xuất kho


Tiến hành như vậy như Bước 3 đối sở hữu các nghiệp vụ xuất kho, bao gồm: Bán hàng, xuất nguyên nguyên liệu để sản xuất/gia công, hàng sắm trả lại, chuyển kho, cân đối kho.
Bước 5. Kiểm soát tồn kho
Kiểm soát tồn kho
Kiểm soát tồn kho


Theo dõi số lượng hàng tồn trên sổ sách và kiểm tra thực tế. tầm nã xuất thẻ kho từng hàng hóa khi cần đối chiếu. tiêu dùng những phần mềm hỗ trợ điều hành kho để tổng hợp số lượng hàng hóa mỗi cái để người điều hành nắm được tình trạng hàng hóa lưu kho và tình hình bán hàng, biết được những mặt hàng đang bán chạy, sắp hết để đặt hàng, phát hiện các mặt hàng hết hạn tiêu dùng để thanh lý mau chóng.
Bước 6. Kết chuyển tồn kho sang kỳ sau


rà soát sổ sách kho, sổ sách của kế toán để kiểm kê hàng hóa thực tồn và tổng lượng hàng nhập xuất vào cuối tháng hoặc quý. Kết chuyển số dư cuối kỳ sang đầu kỳ tiếp theo.
Bước 7. Tổng kết


Lưu trữ chứng trong khoảng phiếu nhập, phiếu xuất, Báo cáo tồn kho, những Báo cáo trong kỳ về những mặt hàng cần đặt thêm nhiều và hàng cần thanh lý v.v..