Nên nắm rõ những quy định về điều kiện mua nhà ở Úc và https://datvangchauuc.com/tin-tuc/ga...-viet-nam.html đầu tư bất động sản Úc vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của quý vị.Bất động sản đã qua dùng là bất động sản đã được có hoặc được dùng trên 12 tháng. Với bất động sản dạng này, cư dân tạm trú chỉ được phép sử dụng khiến cho nơi ở của mình, không được phép dùng vào các mục đích đầu tư.

Các công ty có vốn sở hữu từ nước ngoài được phép mua nhà ở Úc đã qua sử dụng làm nơi ở cho nhân viên tại Úc với điều kiện phải bán hoặc cho thuê lại bất động sản này giả dụ không có người ở trên 6 tháng.

Không có hạn chế về số lượng nhà ở được bán cho người nước ngoài trong một dự án phát triển mới. Tuy nhiên, chủ đầu tư cũng phải bán ra cho cư dân Úc - có nghĩa là dự án bất động sản Úc không thể được tiếp thị độc quyền ở nước ngoài.

Thể loại này bao gồm nhà ở đã được sửa chữa và cải tạo lại, chuyển mục đích dùng từ thương mại sang dân cư, ví dụ cải tạo văn phòng, kho xưởng thành khu dân cư.... Nó không bao gồm việc cải tạo nhà ở cũ thành nhà ở mới.

Bất động sản Úc mẫu này có thể được cho thuê, bán lại cho cư dân Úc hoặc giữ lại để sử dụng riêng của các nhà đầu tư nước ngoài. Một khi tài sản đã được mua, nó đương nhiên trở thành bất động sản đã qua dùng và bị áp dụng các điều kiện tương ứng dành cho bất động sản đã qua dùng.