Quy định về hưởng bảo hiểm thất nghiệp
cứ pháp lý:

Luật Việc làm năm 2013
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Đối tượng tấm tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động tham dự ký kết các hiệp đồng cần lao/ hợp đồng làm việc sau phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

hợp đồng cần lao không xác định vận hạn
hợp đồng cần lao xác định thời hạn
giao kèo cần lao theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất quyết có hạn vận từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệpNgười cần lao đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

kết thúc giao kèo cần lao trừ các trường hợp: người cần lao đơn phương chấm dứt hiệp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức cần lao hằng tháng;
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp giao ước giao kèo cần lao xác định hạn và hiệp đồng lao động không xác định hạn; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời kì 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng cần lao đối với giao kèo lao động theo mùa vụ hoặc công việc nhất mực có hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trọng tâm dịch vụ việc làm trong vận hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:
thực hành quân dịch, trách nhiệm công an;
Đi học tập có hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
Chấp hành quyết định ứng dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục buộc, cơ sở cai nghiện nép;
Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo giao kèo;
Người cần lao chết.
Cách tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp ( nhưng không được quá 05 lần mức lương cơ sở hoặc mức lương tối thiểu vùng )
thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Về thủ tục đăng ký để hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trong kì hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng cần lao hoặc giao kèo làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trọng điểm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý quốc gia về việc làm thành lập.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

Giấy yêu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp;
Bản chính hoặc bản sao có chứng nhận của một trong các giấy tờ công nhận về việc chấm dứt hiệp đồng cần lao:
hợp đồng cần lao hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo giao kèo lao động;
Quyết định thôi việc;
Quyết định sa thải;
Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
Thông báo hoặc thỏa thuận kết thúc giao kèo lao động hoặc hợp đồng làm việc.
Sổ bảo hiểm tầng lớp.