Bên cạnh các mẹo và kỹ thuật tình dục ở trên, hãy ghi nhớ để mua một món đồ chơi tình dục mới. Làm cho nó một trong những đối tác của bạn sẽ thực sự thích. Tích cực, bạn có thể tìm thấy nhiều chi tiết đồ chơi tình dục hơn so với #lovetoy và tôi cũng thúc đẩy bạn tra cứu. Kết nối nó với một cây cung và đặt nó dưới gối của họ. Tương tự như vậy, hãy suy nghĩ về việc thử nghiệm một bôi trơn tình dục mới cho một trong hai bạn để thử hoặc cả hai.