Tụi nhỏ nhà mình cũng thích KFC lắm, chắc Tết này mình phải dẫn tụi nó đi ăn mới được