Nội dung : Bà vợ sư tử hà đông 2002, Cổ Thiên Lạc, Trương Bá Chi, Phạm Băng Băng