💏 Lấy thường trú nhân - hưởng phúc lợi xã hội cho cả gia đình bằng cách định cư Canada theo diện tay nghề
Một vài nét về chế độ phúc lợi xã hội tại Canada
💟 Không phải trả tiền mỗi lần đi khám hay nằm viện chữa bệnh.
💟 Người mới đến thường được nhận bảo hiểm bệnh tật sau khoảng thời gian ba tháng. Có bảo hiểm thuốc men cho mọi công dân (chế độ công hoặc tư).
💟Ngoài ra còn có chế độ bảo hiểm công cho người lao động bị bệnh tật hay tai nạn nghề nghiệp và chế độ bảo hiểm dành cho người đi ô-tô áp dụng cho mọi công dân Québec, trong trường hợp bị thương trong tai nạn giao thông bất kể đâu trên thế giới, bất kể trách nhiệm là do ai
💟Tiền lương hưu (Phúc lợi của người già)
💟 Tiền phúc lợi nhi đồng
💟Bảo hiểm thất nghiệp
👉Là thường trú nhân (PR) hoặc công dân Canda thì bạn đủ điều kiện nhận được phúc lợi này. Chính phủ Canada có chính sách phúc lợi để hỗ trợ các gia đình nuôi dạy con đến 18 tuổi , bên cạnh đó thì còn hỗ trợ thêm cho gia đình có 2, 3 người con trở lên và cho nhi đồng từ 7 tuổi trở xuống.
👉 VillaLand Định cư Canada sẽ giúp gia đình bạn định cư với các công việc tại khách sạn và nhà hàng. Đảm bảo tỉ lệ hồ sơ thành công cao nhất
Fanpage FB: https://www.facebook.com/DinhCuMyCanadaVillaLand/
☎ (+84) 9846 99988
#dinh_cu_canada <https://www.facebook.com/hashtag/dinh_cu_canada?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68. ARC_hvIDSKdkKnyHLsiKow0Q4OY5Toz2L6gPobYPjocw3L1_pb _Rxac156L86fNLTCWkKPDS71h8lS3J_n9qc3F7Ushu7OLEu_6O ilb2CYX93_6-QwtKf03-Q2w6q-0LgqkDD4wv_ndeQlgwMT_514vXA9NeCTW4QVgj3C63hrS2tIGH 9pNAaw&__tn__=%2ANK-R>
#lao_dong_dinh_cu <https://www.facebook.com/hashtag/lao_dong_dinh_cu?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=6 8.ARC_hvIDSKdkKnyHLsiKow0Q4OY5Toz2L6gPobYPjocw3L1_ pb_Rxac156L86fNLTCWkKPDS71h8lS3J_n9qc3F7Ushu7OLEu_ 6Oilb2CYX93_6-QwtKf03-Q2w6q-0LgqkDD4wv_ndeQlgwMT_514vXA9NeCTW4QVgj3C63hrS2tIGH 9pNAaw&__tn__=%2ANK-R>
#dinh_cu_dien_tay_nghe <https://www.facebook.com/hashtag/dinh_cu_dien_tay_nghe?source=feed_text&__xts__%5B0 %5D=68.ARC_hvIDSKdkKnyHLsiKow0Q4OY5Toz2L6gPobYPjoc w3L1_pb_Rxac156L86fNLTCWkKPDS71h8lS3J_n9qc3F7Ushu7 OLEu_6Oilb2CYX93_6-QwtKf03-Q2w6q-0LgqkDD4wv_ndeQlgwMT_514vXA9NeCTW4QVgj3C63hrS2tIGH 9pNAaw&__tn__=%2ANK-R>
#dinh_cu_dien_lao_dong <https://www.facebook.com/hashtag/dinh_cu_dien_lao_dong?source=feed_text&__xts__%5B0 %5D=68.ARC_hvIDSKdkKnyHLsiKow0Q4OY5Toz2L6gPobYPjoc w3L1_pb_Rxac156L86fNLTCWkKPDS71h8lS3J_n9qc3F7Ushu7 OLEu_6Oilb2CYX93_6-QwtKf03-Q2w6q-0LgqkDD4wv_ndeQlgwMT_514vXA9NeCTW4QVgj3C63hrS2tIGH 9pNAaw&__tn__=%2ANK-R>
#Villaland <https://www.facebook.com/hashtag/villaland?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARC_h vIDSKdkKnyHLsiKow0Q4OY5Toz2L6gPobYPjocw3L1_pb_Rxac 156L86fNLTCWkKPDS71h8lS3J_n9qc3F7Ushu7OLEu_6Oilb2C YX93_6-QwtKf03-Q2w6q-0LgqkDD4wv_ndeQlgwMT_514vXA9NeCTW4QVgj3C63hrS2tIGH 9pNAaw&__tn__=%2ANK-R>
#dinhcucanada <https://www.facebook.com/hashtag/dinhcucanada?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.AR C_hvIDSKdkKnyHLsiKow0Q4OY5Toz2L6gPobYPjocw3L1_pb_R xac156L86fNLTCWkKPDS71h8lS3J_n9qc3F7Ushu7OLEu_6Oil b2CYX93_6-QwtKf03-Q2w6q-0LgqkDD4wv_ndeQlgwMT_514vXA9NeCTW4QVgj3C63hrS2tIGH 9pNAaw&__tn__=%2ANK-R>