1. Vì sao Prudential từ chối chi trả quyền lợi BH cho KH Vũ Đức Hạnh? Tại sao Pru hoàn trả số tiền 16 triệu?

Việc từ chối chi trả quyền lợi cho HĐBH số73779168 là do các thông tin được kê khai, cung cấp trong HSYCBH không đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của Prudential và Điều 18.2b của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo quy định tại Điều 12.2 của Hợp đồng bảo hiểm và Điều 19.2 của Luật kinh doanh bảo hiểm, Prudential có quyền không chi trả quyền lợi bảo hiểm, đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và hoàn trả toàn bộ Giá trị quỹ tại ngày định giá kế tiếp ( 4/8/2017) sau ngày đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm (03/08/2017) là: 16.572.500 đồng cho Bên mua bảo hiểm.

Ngoài ra, theo chứng cứ Prudential được khách hàng cung cấp, bản thân Bên mua bảo hiểm đã không trực tiếp ký HSYCBH nên có đủ cơ sở để xác định HSYCBH không thể hiện đúng ý chí của Bên mua bảo hiểm.

Prudential xin trích dẫn các quy định để Quý báo tham khảo.

Điều 12.2 Quy tắc, Điều khoản Hợp đồng bảo hiểm:

Nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm – Người nhận quyền lợi bảo hiểm
  • Kê khai chính xác các thông tin cần thiết:
Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kê khai trung thực, chính xác các thông tin theo yêu cầu của Prudential.

Tùy từng trường hợp, Prudential có thể thẩm định sức khỏe, nghề nghiệp của Người được bảo hiểm. Tuy nhiên, việc thẩm định, nếu có, không thay thế cho nghĩa vụ phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực của Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm theo quy định của điều này.

Hợp đồng bảo hiểm, hoặc yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm, hoặc yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm sẽ bị hủy bỏ trong trường hợp Bên mua bảo hiểm cung cấp, kê khai không chính xác, không trung thực hoặc thiếu sót các thông tin quan trọng mà nếu biết được các thông tin này, Prudential đã không chấp nhận bảo hiểm. Trong các trường hợp này, Prudential sẽ không giải quyết bất cứ quyền lợi bảo hiểm nào và sẽ chi trả:
  • Giá trị quỹ của hợp đồng tại Ngày định giá tiếp theo ngay sau ngày Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt; trừ đi
  • Các chi phí hợp lý và các khoản nợ, nếu có.

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm và/ hoặc Người được bảo hiểm vi phạm quy định kê khai thông tin tại Điều 12.2 (a) nhưng việc vi phạm này không làm ảnh hưởng tới quyết định chấp thuận bảo hiểm hoặc quyết định khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm hoặc quyết định tăng Số tiền bảo hiểm, Prudential sẽ vẫn chi trả quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc, Điều khoản này. Tuy nhiên, Prudential có quyền thu thêm khoản Phí bảo hiểm rủi ro tương ứng với mức tăng rủi ro, nếu có.

Điều 18 Luật kinh doanh bảo hiểm: Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

2. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ:

a) Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm;

b) Kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;

c) Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;

d) Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm;

đ) Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Trách nhiệm cung cấp thông tin

2. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm có một trong những hành vi sau đây:

a) Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để được trả tiền bảo hiểm hoặc được bồi thường;

b) Không thực hiện các nghĩa vụ trong việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 của Luật này.

2. Nếu là lý do vi phạm nghĩa vụ khai báo trung thực, vì sao HD vẫn được ký mà vắng mặt chủ HD?

Nguyên tắc của bảo hiểm là dựa trên sự trung thực của các bên. Prudential thẩm định và phát hành hợp đồng bảo hiểm dựa trên kê khai của khách hàng. Trong tất cả các tư vấn của tư vấn viên và trong Quy tắc, điều khoản của khách hàng đã nêu rõ trách nhiệm cung cấp thông tin của khách hàng.

3. Có dấu hiệu tư vấn viên Prudential vi phạm quy định, Prudential sẽ xử lý trường hợp này ntn?

Prudential đang điều tra trường hợp này.Trong trường hợp tư vấn viên vi phạm hoạt động tư vấn bảo hiểm trong phạm vi được ủy quyền theo quy định tại hợp đồng đại lý, Prudential sẽ xử lý nghiêm khắc tư vấn viên theo quy định nội bộ của Prudential. Nếu mức độ vi phạm có khả năng dẫn đến tư vấn viên bảo hiểm có khả năng vi phạm pháp luật hình sự, Prudential sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra theo đúng quy định nội bộ của Prudential và pháp luật hiện hành.

4. Sự việc đã xảy ra khá lâu nhưng tới giờ vẫn chưa giải quyết xong cho KH, có hay không lỗ hổng trong quản lý của Prudential?

Khi nhận được hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Prudential đã liên lạc với khách hàng, tiến hành xác minh và trả lời khách hàng đúng thời hạn cam kết trong HĐBH (30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm). Khách hàng đã nhận được văn bản trả lời của Prudential và từ đó đến nay chưa có phản hồi hay khiếu nại gì của khách hàng trực tiếp gửi về Prudential.

5. Trách nhiệm của Prudential trong trường hợp này là như thế nào?

Prudential hoạt động trên tinh thần tôn trọng và tuân thủ quy định pháp luật tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan điều tra để tìm hiểu vụ việc và phối hợp xử lý theo đúng quy định.

Về phía khách hàng, chúng tôi cũng đã nhiều lần gặp gia đình khách hàng giải thích trước khi có văn bản trả lời vào ngày 10/08/2017. Hiện tại, nếu như gia đình khách hàng có thêm bất cứ thắc mắc nào, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, giải đáp mọi thắc mắc để khách hàng hiểu về quyết định này của Prudential.

6. Prudential sẽ làm gì để củng cố niềm tin của khách hàng & người dân khi tham gia bảo hiểm?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là cam kết dài hạn được thỏa thuận giữa khách hàng (Bên mua bảo hiểm) và doanh nghiệp bảo hiểm (Prudential). Việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình trạng và tiền sử sức khỏe là trách nhiệm mà khách hàng phải đảm bảo tuân thủ khi tham gia Bảo hiểm nhân thọ; bởi đó không chỉ là cơ sở để Doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận hay từ chối bảo hiểm cho khách hàng, mà còn là cơ sở cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm về sau.

Luật Kinh doanh Bảo hiểm cũng quy định về việc bên mua bảo hiểm phải khai báo thông tin đầy đủ, trung thực khi tham gia bảo hiểm. Bên cạnh đó, để giúp khách hàng hiểu tầm quan trọng của việc kê khai trung thực, Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của hầu như tất cả các DNBHNT đều có phần khuyến cáo khách hàng về tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ để đảm bảo tính hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm và đảm bảo quyền lợi của mình. Do đó bên cạnh việc tích cực phối hợp cùng Hiệp hội bảo hiểm Việt nam trong công tác tuyên truyền kiến thức, ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ đối với người dân, Prudential còn nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nhằm đem lại trải nghiệm tốt hơn và đa dạng kênh tiếp cận không chỉ qua các kênh truyền thống mà còn qua cá giải pháp công nghệ số hiện đại.

Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam:
Hotline: 1800 1247.