Phim Hài Hước - Biệt Đội Cua Gái - Lưu Đức Hòa, Trương Mẫn, Khưu Thục Trinh