Trước tiên thì một bộ bài Uno cơ bản có 108 lá bài, những dạng bài Uno khác chỉ có thể nhiều lá hơn chứ không thể nào ít hơn. Và tất cả những loại bài Uno khác đều không thay đổi những lá bài cơ bản này, mà chỉ có bổ sung những lá mới để thêm nhiều điều thú vị hơn thôi.
Trong 108 lá bài đó thì có 76 lá bài thường được chia làm 4 màu, tức là mỗi màu 19 lá, trong 19 lá đó được đánh số từ 0 tới 9. Riêng lá số 0 chỉ có 1 lá/1 màu, còn những lá có số khác không đều có 2 lá/ màu.
Tiếp sau đó là có 24 lá bài đặc biệt cũng chia đều 4 màu và bao gồm 3 loại bao gồm:
2 là bài skip cards mỗi màu: Đây là quân bài mà khi đánh ra người tiếp theo sẽ bị cấm đi, tức họ sẽ không có quyền đánh bài trong lượt này. Ngoài ra quân bài này còn là để bỏ qua hình phạt, ví dụ người trước bạn đánh quân bài draw 2 cards thì bạn có thể đánh bài skip cards này để chuyển hình phạt “rút 2 lá” qua cho người tiếp theo.
2 lá bài reserve cards mỗi màu: Đây là quân bài đổi chiều, bình thường khi đánh thì sẽ đánh theo vòng cùng chiều kim đồng hồ, nhưng khi đánh lá bài này thì vòng quay sẽ đổi ngược chiều từ người đánh lá này.
2 lá bài draw 2 cards mỗi màu: đây là quân bài khi đánh ra thì người tiếp theo sẽ phải rút thêm 2 lá nữa.
Cuối cùng là những quân bài đặc biệt đó là quân bài wildcard, quân bài wild cards là những quân bài vô cùng đặc biệt, vì nó có thể đánh bất cứ lúc nào, không cần theo màu hay theo số.
4 quân bài wildcard: là những quân bài khi đánh ra
Hướng dẫn cách chơi bài Uno

Trước tiên thì bạn sẽ chia bài theo chiều cùng chiều cung đồng hồ, mỗi người 7 lá, và chiều cung đồng hồ cũng là chiều đánh bài luôn, người chia bài sẽ rút 1 quân bài từ bộ bài đánh ra, người tiếp theo sẽ tiếp theo lượt đó.
Quy luật đánh bài
Người đánh tiếp theo phải đánh bài theo 3 cách, 1 là cùng sốvới quân bài người trước đánh, 2 là cùng màu với quân bài người trước đánh (bao gồm những quân bài đặc biết là Skip Card, Reserve card và draw 2 card) 3 là những quân bài wildcard.
Ví dụ người trước đánh quân bài màu đỏ có số 7 thì bạn phải đánh

  1. Quân bài số 7 màu xanh, màu vàng màu đỏ gì cũng được
  2. Quân bài màu đỏ, số 1 2 3 ….9 gì cũng được, hoặc những quân bài đặc biệt có màu đỏ
  3. Quân bài wildcard. Đây là quân bài có thể đánh ra bất cứ lúc nào bạn muốn.

Cứ thế, người tiếp theo phải đánh theo quy luật này. Trong trường hợp người tiếp theo không có quân bài nào phù hợp thì họ phải rút 1 lá bài từ bộ bài chưa chia, nếu không có nữa thì họ sẽ bị mất lượt. Và người tiếp theo phải đánh.

Người chiến thắng trong 1 ván là người đánh hết bài sớm nhất, nhanh nhất. và người thắng sẽ được cộng điểm bằng tổng những điểm của người chơi cộng lại. Điểm sẽ được tính như thế này:

  • Quân bài từ 0 đến 9 tính điểm là từ 0 tới 9
  • Quân bài đặc biệt tính 20 điểm
  • Quân bài wildcard tính 50 điểm

Ai còn dư quân nào trên tay thì tính bấy nhiều điểm, và bị trừ số điểm đó, người về trước sẽ được cộng điểm bằng tổng toàn bộ người chơi bị trừ.
Người nào đủ 500 điểm trước tiên sẽ chiến thắng trong toàn cuộc chơi.
Chú ý: Khi còn 1 quân bài trên tay thì bạn phải hô UNO để người ta biết bạn còn 1 quân, nếu bạn không hô thì bạn sẽ bị rút thêm 2 lá bài nữa.
Đánh bài Uno phát triển

Bài uno có rất nhiều loại, bất kì quân bài Uno khác loại nào cũng thường có thêm hơn 2 lá bài mới nữa. Bạn cần phải học thuộc những quân bài đó để biết cách đánh. Tuy nhiên dù quân bài nào cũng phải tôn theo luật của bạn Uno cơ bản. Trước khi tìm chơi bạn chỉ cần tìm hiểu công dụng của những lá bài đó là bạn sẽ dễ dàng chơi thôi.
nếu bạn muốn mua bài Uno thì có thể xem thêm tại đây: https://baiuno.com/