Các bạn có nghỉ phim trailer là biết được 1 chút gì đó của kịch bản, lầm to rồi ko tin hãy xem trailer tập này và đoán thử có bao nhiêu cảnh trong này giống tập 8 ahihi
Chúc Các Bạn Xem Vui Vẻ Ahihi