Đạo Diễn: Gà Con
Diễn Viên: Trần Lục Anh, Thái Minh Nguyệt, Thái Thanh Thanh, Nguyễn Hậu, Thanh Duy, Nguyễn Ngọc Thanh Danh
Bảo Tủn, Jason Vũ, Quang Tây, Jenie Quỳnh Anh,
Chủ Đề: Phim Học Đường.
Nội Dung: Hấp dẫn từ đầu phim , sau đó là những bi kịch của Vũ . Lục Anh và Nguyệt thì có nhiều khuất mắt
. Danh và Lục Anh đã cãi nhau rất lớn sau chuyện đó , Lục Anh té cầu thang mọi chuyện cứ như rối lên trong tập 3 này


Mời Các Bạn Đón Xem Phim Sắp Ra tập 3: Ừ Thì Là!!!