Tài liệu giúp các bạn mới học php...
http://www.mediafire.com/?beoyyesn1ik0n6h