Hoa Cát là một bộ phim đầy nắng và gió nơi những con người kham khổ vừa phải chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên vừa phải đấu tranh, chiến đấu với những kẻ thù đế quốc.

Nhưng trên hết tất cả tình người, tình đồng bào ruột thịt đã giúp họ vượt lên tất cả cùng hướng về tương lại tươi sáng hơn...

Các bạn cùng xem nhé: