Vĩnh Thụy là nam thần còn Thiên Nguyễn là soái ca nha mấy chế :P