Bản tin chém chuối là chương trình giải trí cuối tuần mới của VTV3, với sự tham gia của 2 diễn viên hài Tự Long – Thành Trung.