Bài viết sẽ hướng dẫn bạn một cách đơn giản để quản lý các tài khoản đã đăng nhập, mật khẩu đã lưu trên Google Chrome.

Chắc chắn những ai có thói quen lướt web đều ít nhiều đăng nhập vào các tài khoản khác nhau. Theo thời gian, số lượng tài khoản và mật khẩu nhiều hơn và gây khó khăn trong việc quản lý.

Thật may mắn, Google Chrome cung cấp cho chúng ta sẵn một công cụ để quản lý “mớ” tài khoản và mật khẩu, đề phòng trường hợp ta muốn xem lại thông tin đã lưu.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết theo các bước sau:

1) Mở trình duyệt Google Chrome nhấp vào biểu tượng Tùy chỉnh2) Click vào Cài đặt (Settings)


3) Màn hình sẽ hiện ra các Tab tùy chỉnh của trình duyệt Di chuyển đến mục Hiển thị cài đặt nâng cao ( Show advanced settings…)

4) Di chuyển đến mục Mật khẩu và biểu mẫu ( Passwords and forms)
5) Click chuột vào mục Quản lý mật khẩu đã lưu (Manage saved passwords)

6) Một bảng mới sẽ hiện ra, hiển thị đầy đủ các tài khoản, các mật khẩu mà bạn đã lưu trong quá trình sử dụng. Để biết chính xác mật khẩu tương ứng các tài khoản, bạn click chuột vào dãy chấm tròn (mật khẩu mặc định hiển thị như vậy) Chọn Hiển thị


Như vậy là bạn đã có thể xem lại một cách chính xác các mật khẩu và tài khoản tương ứng mà mình sử dụng trong quá trình duyệt web trên trình duyệt Google Chrome.

Chúc các bạn thành công!
Theo: TECHZ.VN