Với VBB4:
Vào CSS Template > vbulletin-chrome.css chèn vào cuối:

Code:
span.blink {background:url(http://forum.dienanh24g.vn/images/bgblink.gif) repeat left top transparent;}


Với VBB3:
Vào Main CSS chèn vào cuối ô Additional CSS Definitions

Code:
span.blink {background:url(http://forum.dienanh24g.vn/images/bgblink.gif) repeat left top transparent;} 

Sau đó để hiện ở mọi nơi thì vào usergroup chèn tại Username HTML Markup như sau:

Ô 1:
Code:
<span class='blink'>

Ô 2:
Code:
</span>
Chúc các bạn thành công