Hài xuân, hài tết, xuân hinh 2013. Đạo diễn: Phạm Đông Hồng.
Hài tết 2013: Chiếc Gương Của Giời, Tìm Vợ Mất Tích

Trailer: