Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho website, diễn đàn
Demo:
HTML Code:
http://forum.dienanh24g.vn
Các bạn chỉ cần dán code này vào footer, code html
Code:
<script type="text/javascript" src="http://forum.dienanh24g.vn/snowstorm.js"></script>
Chúc các bạn thành công !