MU FPT . VN

Ra mắt sever Đế Vương
Mu Đã Tồn Tại 2 Năm
Mu Nói Không Với Webshop
Mu Miễn Phí 99%

Chuỗi Nhiệm Vụ Hàng Ngày Độc Đáo
Không Gây Nhàm Chán Cho Game ThủOpenBeTa Chính Thức 13H-8/3/2015

 • Website: mufpt.vn
 • Cụm máy chủ: Đế Vương
  • Đường truyền: 1Gbps
  • Data Center: Việt Nam
   • Kinh Nghiệm: 200x
   • Tỷ lệ Rớt Đồ: 50%
    • GameServer: TitanTech
    • Client: Webzen
    Nào cùng nghía qua xem giới thiệu về phiên bản này nhé!
    Mu open ngày hôm nay 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3/2015

    Mu mới ra ngày 5
    /3 6/3 7/3 8/3 9/3/2015
    Mu chuẩn bị open ngày 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3/2015

    MU mới nhất, MU sắp open,Mu chuẩn bị alphatest,Mu sắp open

    MU open ngày 5
    /3 6/3 7/3 8/3 9/3/2015

    Mu open ngày hôm nay 5
    /3 6/3 7/3 8/3 9/3/2015

    Mu mới ra ngày 5
    /3 6/3 7/3 8/3 9/3/2015

    Mu chuẩn bị open ngày 5
    /3 6/3 7/3 8/3 9/3/2015


    Mu Open Ngày Hôm Nay, Mu Mới Ra, Mu Sắp Ra Mắt, Mu Miễn Phí, Mu Hay Nhất, Mu Reset Miễn Phí,Mu RS Miễn Phí, Mu Open, Mu Alphatest, Mu Open Beta, Mu Mới Ra 2015, Mu Open Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


    Mu open ngày hôm nay 7/3 8/3 9/3 10/3,,Mu opEn ngày 7/3/2015 8/3/2015 9/3/2015 7/3 8/3 9/3


    Mu chuẩn bị open ngày 7/3 8/3 9/3 10/3,,Mu opEn ngày 7/3/2015 8/3/2015 9/3/2015 7/3 8/3 9/3


    Mu mới ra ngày 7/3 8/3 9/3 10/3,,Mu opEn ngày 7/3/2015 8/3/2015 9/3/2015 7/3 8/3 9/3


    Mu sắp open ngày 7/3 8/3 9/3 10/3,,Mu opEn ngày 7/3/2015 8/3/2015 9/3/2015 7/3 8/3 9/3


    Mu sắp ra mắt ngày 7/3 8/3 9/3 10/3,,Mu opEn ngày 7/3/2015 8/3/2015 9/3/2015 7/3 8/3 9/3


    Mu open ngày hôm nay 5/3 6/3 7/3 8/3,,Mu opEn ngày 7/3/2015 8/3/2015 9/3/2015 7/3 8/3 9/3


    Mu chuẩn bị open ngày 5/3 6/3 7/3 8/3,,Mu opEn ngày 7/3/2015 8/3/2015 9/3/2015 7/3 8/3 9/3


    Mu mới ra ngày 7/3 8/3 9/3 10/3,,Mu opEn ngày 6/3/2015 7/3/2015 8/3/2015 6/3 7/3 8/3


    Mu sắp open ngày 7/3 8/3 9/3 10/3,,Mu opEn ngày 7/3/2015 8/3/2015 9/3/2015 7/3 8/3 9/3


    Mu sắp ra mắt ngày 5/3 6/3 7/3 8/3,,Mu opEn ngày 6/3/2015 7/3/2015 8/3/2015 6/3 7/3 8/3


    Mu open ngày hôm nay 5/3 6/3 7/3 8/3,,Mu opEn ngày 6/3/2015 7/3/2015 8/3/2015 6/3 7/3 8/3


    Mu chuẩn bị open ngày 7/3 8/3 9/3 10/3,,Mu opEn ngày 6/3/2015 7/3/2015 8/3/2015 6/3 7/3 8/3


    Mu mới ra ngày 7/3 8/3 9/3 10/3,,Mu opEn ngày 5/3/2015 6/3/2015 7/3/2015 8/3 9/3 10/3


    Mu sắp open ngày 5/3 6/3 7/3 8/3,,Mu opEn ngày 5/3/2015 6/3/2015 7/3/2015 8/3 9/3 10/3


    Mu sắp ra mắt ngày 5/3 6/3 7/3 8/3,,Mu opEn ngày 5/3/2015 6/3/2015 7/3/2015 8/3 9/3 10/3


    Mu open ngày hôm nay 7/3 8/3 9/3 10/3,,Mu opEn ngày 5/3/2015 6/3/2015 7/3/2015 8/3 9/3 10/3


    Mu chuẩn bị open ngày 5/3 6/3 7/3 8/3,,Mu opEn ngày 5/3/2015 6/3/2015 7/3/2015 5/3 8/3 9/3


    Mu open ngày 8/3 9/3 Mu sắp open 8/3/2015 9/3/2015, mu mới ra 8/3 9/3
    Mu open ngay 6/3 7/3 8/3 mufpt Mu Open Ngày 7/3 8/3 9/3


    mufpt,Mu mới ra hôm nay 8/3 9/3 10/3,Mu Open hôm nay 8/3/2015


    Mu open ngày 8/3 9/3 MUfpt ,Mu mới ra open ngày 8/3 9/3 10/3


    Mu open ngày 5/3 6/3 Mu sắp open 6/3/2015 7/3/2015 Mufpt


    Mu Open Ngày 8/3 9/3 Mu Ra Ngay 6/3 7/3,Mu Mới Open 7/3/2015 8/3/2015 MUfpt.vn


    Mu open ngày 7/3 8/3 mufpt.vn, mu open hom nay 5/3 6/3,mu moi ra 7/3/2015 8/3/2015


    Mu open ngày 6/3/2015,mufpt.vn,Mu open ngày 7/3/2015,Mu open ngày hôm nay 8/3/2015


    Mu Open Ngày 5/3 6/3 7/3/2015 MUfpt.vn, Mu Open Hôm Nay 8/3/2015


    Mu chuẩn bị open ngày 6/3 7/3 8/3/2015 MUfpt, Mu open ngày 7/3 8/3 9/3/2015
    Mu open ngay 6/3 7/3 Mu sắp open 6/3/2015 7/3/2015 MUfpt.vn


    Mufpt.vn,Mu open ngày 8/3/2015 9/3/2015,Mu open hôm nay 9/3 10/3/2015


    Mu open ngày 8/3 9/3 Mu mới sắp open ngay 7/3 8/3,Mufpt.vn


    Mu open ngày 8/3 9/3, Mufpt.vn, Mu open ngày hôm nay 6/3 7/3 8/3/2015


    Mufpt.vn,mu open ngày 8/3/2015 9/3/2015 10/3/2015 8/3/2015


    Mu open ngay 6/3 7/3 8/3,Mufpt,Mu open ngày hôm nay 7/3 8/3 9/3


    Mufpt.vn, Mu Open Ngay 7/3 8/3, Mu Mới Open Ngày 5/3 6/3 7/3/2015


    Mu Open Ngày 8/3/2015 Mufpt.vn Game Mu Open Ngày Hôm Nay 8/3/2015


    Mufpt.vn ,MU open ngày 5/3 6/3 7/3,Mu sắp ra ngày hôm nay 5/3 6/3 7/3


    Mufpt.vn,Mu Open Ngay 6/3/2015,Mu Mới Open 6/3/2015,Mu Sắp Open 6/3/2015


    Mu open ngày 6/3 7/3 8/3/2015, MUfpt, Mu open ngày hôm nay 7/3 8/9/2015