Xóa số người đang xem từng box ở FORUMHOME VBBCác bạn không muốn hiện số người xem các bạn làm theo hướng dẫn sau:

ACP >> VB Options >> Forums Home : Options >> Display Logged in Users?: No

Cách này sẽ mất luôn cái phần thống kê các nick đang online bên dưới phần thống kê What's Going On?