Phim ngắn dự thi liên hoan phim trực tuyến Yxineff

Phim.ngắn.của : Luk
Diễn.viên : Ninh Dương Lan Ngọc, Lee Hiếu, Nguyên Hy
Quay.phim : Nguyễn Khắc Nhật
Sản.xuất : MoWo
Sản.xuất.tháng : 10/2011

Công.chiếu.youtube.tháng : 11/2011