Bạn có yêu thích diễn xuất?
Bạn muốn trải nghiệm công việc của một diễn viên?
Hiện Amaa Media đang tổ chức Casting diễn viên TVC quảng cáo
Thời gian casting : 9h - 12h sáng thứ 7 ngày 13/09/2014...