Phim còn khá hay. Vừa xem lại. tuy nhiên tìm link trên youtube chứ ad làm mất rồi.