Không ai có thể phủ nhận rằng nước Mỹ là kho tàng của điện ảnh thế giới. Nhưng nếu hỏi về một bộ phim mà trong đó tình yêu điện ảnh được khắc họa đẹp đẽ nhất, cảm động nhất thì có lẽ ta phải nhắc đến...