Trước tiên thì một bộ bài Uno cơ bản có 108 lá bài, những dạng bài Uno khác chỉ có thể nhiều lá hơn chứ không thể nào ít hơn. Và tất cả những loại bài Uno khác đều không thay đổi những lá bài cơ bản...