Game mang cho chúng ta rất nhiều cảm giác mới lạ, nó mang lại cho chúng ta 1 thế giới hoàn toàn khác mà ta có thể làm chủ chính mình và điều khiển số phận nếu chơi nhập vai. Thể thao giúp cho chúng...