Truyện hay nhất về tình yêu

Một quả táo "Dành cho người đẹp nhất" xuất hiện và thế là 26 cô nàng bước vào cuộc đua tranh giành... táo!

- Đâu? Đâu?

- Đấy, chính nó đấy, nằm chình ình trên kia...