Up cho những bạn nào cần. Bài viế của thớt hay và hữu ích,nỗ lực đóng góp cho cộng đồng diễn đàn nhé.