Veritas: The Quest (2003) - Đi tìm cổ vật


Tập nói về đầu lâu thủy tinh là tập 3, còn tập nói về loại virus nào ở ai cập gây chết người rất nhanh là tập 7....