PDA

View Full Version : Tạo mục thăm dò ý kiến với Component Poll trong JoomlaHoàng Nguyễn
03-06-2012, 01:05 AM
http://www.youtube.com/watch?v=9yq36w5AubM
Hướng dẫn tạo một thăm dò ý kiến người xem website với Joomla, sử dụng component Poll:D