PDA

View Full Version : Tạo Form liên hệ trong JoomlaHoàng Nguyễn
03-06-2012, 01:03 AM
http://www.youtube.com/watch?v=l6RZApWXkwY
Hướng dẫn tạo một link khi nhấn vào hiển thị trang liên hệ và form liên hệ cho khách hàng nhập thông tin trong Joomla
Ứng dụng tạo trang liên hệ cho website:D