PDA

View Full Version : Hướng dẫn tạo link trong menu khi nhấn vào hiển thị trang giới thiệuHoàng Nguyễn
03-06-2012, 12:58 AM
http://www.youtube.com/watch?v=dwENDT8kNjQ
Hướng dẫn tạo một link khi nhấn vào hiển thị ra một trang nội dung, bạn có thể ứng dụng cho trang giới thiệu công ty:o