PDA

View Full Version : Tạo một nhóm Menu và bật module nhóm menu này trên websiteHoàng Nguyễn
03-06-2012, 12:56 AM
http://www.youtube.com/watch?v=6kuiv5Bp0Ms
Hướng dẫn cách tạo một nhóm menu trong Joomla & cách hiển thị module nhóm menu này trên website
Giới thiệu một số component có sẵn các bạn có thể trỏ đến