PDA

View Full Version : Tiếng Việt cho Xenforo 1.1.x - Tieng viet cho Xenforo 1.1.xAdmin
07-14-2012, 09:03 AM
Tác giả: VIETXF.ORG http://vietxf.org/styles/yahoo/41.gif

Bản dịch:


Bản dịch này đã được trích từ các bản dịch trước nên khá đầy đủ.
Gần như đã hoàn chỉnh tầm 98% http://vietxf.org/styles/yahoo/67.gif
Ngôn từ dùng trong bản dịch này hay, ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu.
Bản dịch này chỉ dịch phần bên ngoài Forum. Không dịch Admin Control Panel đâu nhé!http://vietxf.org/styles/yahoo/58.gif


Demo: http://Vietxf.org (http://vietxf.org/redirect/?url=http://Vietxf.org)

File đính kèm

chautrongcay
10-10-2014, 09:39 PM
Bài viết rất hay! thanks chủ theard