PDA

View Full Version : MOD 4.x.x 1. Code Đóng Khung Bài Viết Cực Đẹp
 2. Mod game đánh bài gần giống vn-zoom vbb 4
 3. Mod Auto Tag vbb 3x 4x
 4. Banner Flash VBB 4.1.x
 5. Mod Thời gian hoạt động của forum VBB 4x
 6. MOD Thank - Cảm ơn VBB 4.x
 7. MOD Liên Kết WEBSITE - Site Link Manager for vBulletin 4
 8. Hướng dẫn Fix lỗi $bbuserinfo[username] khi đăng nhập vbb 4.1.x
 9. Hiện title dần dần trên thanh TAB VBB All Version
 10. Cách loại bỏ những hộp tiện ích dư thừa của VBB
 11. Tạo nút share trên các mạng xã hội cho VBB4
 12. Hiển thị avatar ra ngoài Forumhome VBB4
 13. Watermark Generator VBB4 - Mod đóng dấu bản quyền vào ảnh VBB4
 14. Mod tùy chỉnh chữ kí thành viên cho VBB4
 15. Last Thread MOD - Mod thống kê 3 cột nhỏ [VBB4.x]
 16. MOD Auto Delete/Move Thread After X days-Tự xóa chủ đề trong box nào đó sau X ngày
 17. Hướng dẫn xóa text link khi xử dụng mod it4t ajaxsearch
 18. bán hộp pizza có sẵn size 17-22-25-28-30