PDA

View Full Version : Mã Nguồn Joomla 1. Hướng dẫn cài đặt module trong joomla
 2. Hướng dẫn cài đặt Joomla & kích hoạt SEO
 3. Tạo một nhóm Menu và bật module nhóm menu này trên website
 4. Hướng dẫn tạo link trong menu khi nhấn vào hiển thị trang giới thiệu
 5. Cấu hình chia cột hiển thị bài viết & hiệu chỉnh component
 6. Tạo Form liên hệ trong Joomla
 7. Tạo mục thăm dò ý kiến với Component Poll trong Joomla
 8. Cách cài đặt module thành viên Joomla & setup khu vực cho thành viên
 9. Cài đặt plugin jw allvideos để làm website nghe nhạc với joomla
 10. Tạo trang hỏi đáp với component phocaguestbook trong joomla
 11. Những Joomla extension hay dành cho Joomla developer