PDA

View Full Version : Phim Chiến Trường  1. Vũ khúc con cò
  2. Mùi cỏ cháy - VFS
  3. Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn (1966)
  4. Hoa Cát - Bộ Phim Cảm Động về Cuộc Chiến tại Việt Nam